Navrhování záchytných systémů 2019-01-23T13:13:31+00:00

Navrhování záchytných systémů se řídí normou ČSN 73 901

Co k vytvoření návrhu záchytného systému budeme potřebovat?

Půdorys střechy
Řez (vč. skladeb střešního pláště)
Pohledy

Vše ideálně ve formátu DWG

Napište si o manuál navrhování nebo ceník projekčních prací na info@roofix.cz

Napište si o manuál navrhování nebo ceník projekčních prací na info@roofix.cz