Navrhování ZS2020-01-31T12:49:52+02:00

Navrhování záchytných systémů se řídí normou ČSN 73 901

Co k vytvoření návrhu záchytného systému budeme potřebovat?

Půdorys střechy
Řez (vč. skladeb střešního pláště)
Pohledy

Vše ideálně ve formátu DWG

Když by Vás zajímaly bližší informace, stačí nás kontaktovat
na e-mailu info@roofix.cz

Dotazy rádi zodpovíme. Popřípadě se u Vás zastaví náš obchodní zástupce