Záchytný systém2020-04-03T14:27:49+02:00

Proč musí na střeše být?

V první řadě to udává norma EN 795. V řadě druhé se na střechách nachází rizikové zóny, ve kterých se osoby nesmějí pohybovat nezajištěné. Jedná se především o okraje střechy, světlíky a jiné prostupy, kde hrozí pád. Záchytný systém slouží k zajištění osob, které se na střeše pohybují a tím eliminuje možnost pádu.

Potřebujete poradit? Zeptejte se nás na info@roofix.cz

Proč musí na střeše být?

V první řadě to udává norma EN 795. V řadě druhé se na střechách nachází rizikové zóny, ve kterých se osoby nesmějí pohybovat nezajištěné. Jedná se především o okraje střechy, světlíky a jiné prostupy, kde hrozí pád. Záchytný systém slouží k zajištění osob, které se na střeše pohybují a tím eliminuje možnost pádu.

Potřebujete poradit? Zeptejte se nás na info@roofix.cz

Při kterých činnostech se používá

Jak záchytný systém funguje?

Záchytný systém se skládá z nerezových kotvících bodů, které jsou upevněné na ploše střechy a slouží k uchycení lana, typ “C” nebo pouze bodově typ “A”. K tomuto kotvícímu zařízení se dle platných norem provádí další kotvení osob, díky čemuž se mohou volně pohybovat po střeše.

Jak záchytný systém funguje?

Záchytný systém se skládá z nerezových kotvících bodů, které jsou upevněné na ploše střechy a slouží k uchycení lana, typ “C” nebo pouze bodově typ “A”. K tomuto kotvícímu zařízení se dle platných norem provádí další kotvení osob, díky čemuž se mohou volně pohybovat po střeše.

Zákony

Systém ROOFIX je v souladu s ČSN a zákony. Při projekci, výrobě a montáži se řídíme především ČSN EN 795:2013. Dále se řídíme:

Zákony

Sytému ROOFIX je v souladu s ČSN a zákony. Při projekci, výrobě a montáži se řídíme především ČSN EN 795:2013. Dále se řídíme:

Jsme certifikovaní státní zkušebnou

Samozřejmostí není jen dodržení těchto norem na počátku spolupráce, ale i v následujících letech, kdy zajišťujeme pravidelné revize systému podle předpisů.

S námi nespadnete

Když by Vás zajímaly bližší informace, stačí nás kontaktovat
na e-mailu info@roofix.cz

Dotazy rádi zodpovíme. Popřípadě se u Vás zastaví náš obchodní zástupce