Revize 2019-01-23T13:13:56+00:00

Vstupní revize

Norma EN 795 udává, že je nutné před započetím využívání záchytného systému provést vstupní revize. Ta následuje v co nejkratším čase po montáži. Dokud není vstupní revize provedena, není možné záchytný systém používat.

Vstupní revizi vždy provádí osoba proškolená výrobcem záchytného systému s platným certifikátem

Pravidelná roční revize

Norma EN 795 dále říká, že je nutné každý rok záchytný systém zkontrolovat. Pravidelnou kontrolu provádí pouze osoba proškolená výrobcem záchytného systému s platným certifikátem. V případě zjištění, že doba od poslední kontroly přesáhla 1 rok, je nutné provést před použitím revizi. Jinak není možné záchytný systém používat. 

Revizi je ideální objednávat s dostatečným předstihem (ideálně 1 měsíc). Revizním kontrolám podléhají i OOPP, pro které taktéž platí výše uvedené podmínky

Pro objednávky nebo jakékoliv dotazy se prosím obracejte na e-mail: revize@roofix.cz

Pro objednávky
nebo jakékoliv dotazy
se prosím obracejte na e-mail:
revize@roofix.cz