FAQ2020-01-31T12:47:27+02:00

FAQ

Jak se řeší situace, kdy je podklad i skladba neznámý?2020-03-28T11:40:32+02:00

Řešením je sonda do střechy. To znamená vytvořit otvor takové velikosti, kdy bude patrné, jaké a jak silné jsou jednotlivé vrstvy skladby. Tyto sondy se vyplatí udělat na více místech střechy. Skladby se totiž mohou lišit.

Co se týká samotného podkladu pro kotvení, je třeba udělat výtažnou zkoušku.

Podklad by měl vydržet zatížení tahem min. 12 kN. pro 1 osobu. Za každou další je to pak 1 kN navíc.

Co mám udělat, když chci záchytný systém montovat?2019-04-12T09:34:06+02:00

Zavolat nebo napsat e-mail. Pravděpodobně domluvíme schůzku a pobavíme se, jak to u nás může fungovat. Případně můžeme popovídat po telefonu.

Tím nejdůležitějším parametrem každopádně bude zaškolení na montáž našich systémů.

Napojení na hromosvod?2019-04-10T16:38:40+02:00

Jestliže jsou kotvicí body propojeny nerezovým lanem je potřeba celý propojený soubor napojit na hromosvodnou soustavu dle __________ . Pakliže je záchytný systém bodový nebo je propojen pouze textilním lanem k hromosvodné soustavě se nenapojuje.

Kdy je střecha šikmá x plochá?2019-04-10T16:37:58+02:00

a) ploché střechy– se sklonem vnějšího povrchu α ≤ 5°,

b) šikmé střechy– se sklonem vnějšího povrchu 5° < α ≤ 45°,

c) strmé střechy– se sklonem vnějšího povrchu 45° < α < 90°,

 

Zde je užitečný převodník sklonu stupně vs. %: https://www.krytiny-strechy.cz/technicke_info-k-navrhovani-strech/prevodni-tabulka-sklonu/

Jak se řeší šikmé střechy?2019-04-12T09:35:31+02:00

Vždy záleží na konkrétním podkladu. Je možné řešit klasickými kotvicími body nebo střešními háky, které se používají převážně u střech s dřevěnou konstrukci, kdy krytinou je taška nebo plech.

Jaká je vzdálenost kotvicích bodů od hrany pádu?2019-04-10T16:36:41+02:00

Záchytný systém se většinou instaluje do vzdálenosti 2-3 m od hrany možného pádu. Je to především kvůli tomu, aby v případě zaškobrtnutí nebo zakopnutí o KB nebo lano bylo dostatek prostoru pro upadnutí člověka. Jsou ovšem i výjimky kdy to různé konstrukce na střeše (např. fotovoltaické panely) neumožňují a umístění záchytného systému se pak řeší individuálně.

Je možné používat kotvicí body pro údržbu fasády?2019-04-10T16:36:14+02:00

Ano, kotvicí body k tomu musí být určeny. Především nesmí docházet k jejich deformacím a kotvení k podkladu musí být správně dimenzováno.

Jak se provádí revize ZS?2019-04-10T16:35:51+02:00

Revize se provádí vstupní a pak probíhají pravidelné roční. Revizi může provádět pouze osoba oprávněná výrobcem daného systému. Jestliže pravidelné roční revize neprobíhají, není možné systém používat

Jak mám správně určit kotvicí bod?2020-03-28T11:42:39+02:00

Potřebuji znát podklad, do kterého se bude kotvit. Potřebuji znát výšku skladby od kotevního podkladu (KB musí kvůli izolaci přesahovat povrch střechy min o 150 mm). Potřebuji vědět, jestli se jedná o bodový systém nebo lanový systém. Zde pak musím určit zda-li je KB průběžný, rohový nebo koncový. Koncové a rohové body musí být kvůli nataženému nerezovému lanu ztužené. Více zde.

Jak se řeší výlez na střechu?2020-03-28T11:43:48+02:00

U každého výlez na střechu (ať už se jedná o žebřík nebo nějaký výlezový světlík či jiný prostup)  musí být zajištěn bezpečný vstup na střechu. Toho je možné docílit několika způsoby

 • zábradlím minimálně 1,5m dlouhým na obou stranách kolem výlezu
 • lávkou se zábradlím sahající min 1,5m od hrany střechy
 • umístěním prvku záchytného systému v dosahu výlezu.

Problematikou zabezpečení výlezu na střechu řeší norma: ČSN 74 3282

Jaké musím použít OOPP?2019-04-10T16:34:23+02:00

Abych mohl záchytný systém správně používat, musím být vybaven jistícím postrojem (jedině celotělový), který pak pomocí jistícího lana propojím se záchytným systémem. Součástí jistícího lana musí být tlumič pádu, který zajistí, že na tělo nebude působit větší síla než 6 kN. K jeho otevření dochází při 3 kN.

Do čeho všeho se dá kotvit?2020-03-28T11:47:02+02:00

Kotvit lze do čehokoliv, pokud jsou splněny podmínky pevnosti a nosnosti. Vše ale musí být podloženo buď certifikací, statickým výpočtem, nebo tahovou zkouškou. Nejběžnějšími podklady jsou pak: trapézový plech, dutinový panel, dřevo, sendvičový panel, betonový monolit, ocel

V případě rekonstrukcí doporučujeme provádět tahovou zkoušku vždy.

Co musím vědět jako uživatel?2020-03-28T11:48:07+02:00

Pakliže chci systém užívat, měl bych vědět jak se na něm pohybovat. Mělo by být samozřejmostí nechat se proškolit výrobcem nebo oprávněnou osobou

To nejzásadnější je pak:

 • kdy byla provedena revize zařízení – jestliže to nevím, tak to nebudu používat
 • Jaké si mám na jednotlivých místech nastavit délky jistícího lana – to by mělo být vždy uvedeno v dokumentaci užívání.
Co je to bodový a lanový systém?2019-04-10T16:32:32+02:00
 • Bodový systém je tvořen pouze body a jištěný pracovník se kotví přímo k jednotlivým bodům. Pracovní prostor je pak vymezen poloměrem kružnice, jejíž střed tvoří používaný kotvicí bod.
 • Lanový systém znamená, že je mezi kotvicími body nataženo lano a pracovník se kotví právě na toto lano. Pracovní prostor se pak nachází v určených vzdálenostech od lanového vedení oběma směry
Může záchytný systém montovat kdokoliv?2019-04-10T17:03:24+02:00

Pokud chce někdo záchytný systém montovat, musí být proškolen konkrétním výrobcem systému, který chce montovat. Měl by mu být vydán i certifikát, že je oprávněn daný záchytný systém montovat.

Jaký je rozdíl mezi textilním a nerezovým lanem?2019-04-12T09:37:00+02:00
 • Textilní lano je přenosné a natahuje se minimálně přes 3 kotvicí body. Na střeše nezůstává.
 • Nerezové lano – je instalováno permanentně. To znamená, že uživatel se pouze připoutá a provádí práce. Nemusí nic instalovat.
Jaký je rozdíl mezi záchytným, zádržným a závěsným systémem?2019-04-12T09:37:29+02:00
 • Záchytný systém Vás nechá spadnou, ale včas vás zachytí.
 • Zádržný systém s nastavenými parametry slouží jako prevence pádu a nepustí Vás k hraně možného pádu
 • Závěsný systém slouží pro zavěšování osob například při mytí oken nebo fasády
Jak poznám, že je záchytný systém součástí projektové dokumentace?2020-03-28T11:51:32+02:00

Buď je přímo navržen jako součást výkresové dokumentace nebo je pouze zmíněn v technické zprávě a nebo může být schován pod normou, což bývá nejsložitější odhalit. Více zde.

Mám i jiné možnosti než je záchytný systém?2020-03-28T11:58:51+02:00

Ano, konkrétně dvě, ale u obou se většinou dojde k závěru, že to z funkčního hlediska nevyhovuje nebo je to moc nákladné. Dají se použít prostředky kolektivní ochrany jako je např. zábradlí nebo dočasné konstrukce jako lešení nebo plošiny. Více zde.

Návrh záchytného systému. Jak na něj?2020-03-28T12:02:50+02:00

Projektant by měl být schopen návrh ZS provést. Další možností je oslovit prodejce ZS. U nich mohou být podmínky zpracování návrhu různé, co do provedení tak do formy.

Více zde.

Tip: Zabezpečit by se měly zabezpečit jak hrany možného pádu na okraji střechy , tak i prostupy jako např. světlíky. Někteří zpracovatelé se tomu vyhýbají za účelem snížení celkové ceny. Doporučujeme vždy navrhnout kompletní zabezpečení a potom na žádost investora provádět změny.

Proč musí na střeše být? Kdy by měl na střeše záchytný systém být?2019-04-12T09:40:43+02:00

Protože majitel nemovitosti musí ze zákona zajistit bezpečný přístup a pohyb na střeše. Záchytný systém je pak z 99% nejefektivnějším řešením z hlediska funkčnosti a pořizovací ceny.

Když by Vás zajímaly bližší informace, stačí nás kontaktovat
na e-mailu info@roofix.cz

Dotazy rádi zodpovíme. Popřípadě se u Vás zastaví náš obchodní zástupce