Prečo musí na streche byť?

V prvom rade to udáva norma EN 795. V druhom rade sa na strechách nachádzajú rizikové zóny, v ktorých sa osoby nesmú pohybovať nezabezpečené. Ide predovšetkým o okraje strechy, svetlíky a iné prestupy, kde hrozí pád. Záchytný systém slúži na zabezpečenie osôb, ktoré sa na streche pohybujú a tým eliminuje možnosť pádu.

Potrebujete poradiť? Opýtajte sa nás na info@roofix.cz

Pri ktorých činnostiach sa používa

Ako záchytný systém funguje?

Záchytný systém sa skladá z antikorových kotviacich bodov, ktoré sú upevnené na ploche strechy a slúžia na uchytenie lana, typ “C” alebo len bodovo typ “A”. K tomuto kotviacemu zariadeniu sa podľa platných noriem vykonáva ďalšie kotvenie osôb, vďaka čomu sa môžu voľne pohybovať po streche.

Zákony

Systém ROOFIX je v súlade s ČSN a zákonmi. Pri projekcii, výrobe a montáži sa riadime predovšetkým ČSN EN 795:2013. Ďalej sa riadime:

Sme certifikovaní štátnou skúšobňou

Samozrejmosťou nie je len dodržanie týchto noriem na začiatku spolupráce, ale aj v nasledujúcich rokoch, keď zabezpečujeme pravidelné revízie systému podľa predpisov.

S nami nespadnete