Vstupná revízia

Norma EN 795 udáva, že pred začatím využívania záchytného systému je potrebné vykonať vstupnú revíziuTá nasleduje v čo najkratšom čase po montáži. Kým nie je vstupná revízia vykonaná, nie je možné záchytný systém používať.

Vstupnú revíziu vždy vykonáva osoba preškolená výrobcom záchytného systému s platným certifikátom.

Pravidelná ročná revízia

Norma EN 795 ďalej hovorí, že každý rok je potrebné záchytný systém skontrolovať. Pravidelnú kontrolu vykonáva iba osoba preškolená výrobcom záchytného systému s platným certifikátom. V prípade zistenia, že doba od poslednej kontroly presiahla 1 rok, je potrebné pred použitím vykonať revíziu. Inak nie je možné záchytný systém používať.

Revíziu je ideálne objednávať s dostatočným predstihom (ideálne 1 mesiac). Revíznym kontrolám podliehajú aj OOPP, pre ktoré taktiež platia vyššie uvedené podmienky.

Pre objednávky alebo akékoľvek otázky sa prosím obracajte na e-mail: revize@roofix.cz