Navrhovanie záchytných systémov sa riadi normou ČSN 73 901 – Navrhovanie striech – Základné ustanovenia.

Čo budeme potrebovať na vytvorenie návrhu záchytného systému?

Pôdorys strechy
Rez (vr. skladieb strešného plášťa)
Pohľady

Všetko ideálne vo formáte DWG

Požiadajte o cenník projekčných prác na info@roofix.cz