Rewizja wstępna

Norma EN 795 określa konieczność przeprowadzenia wstępnej rewizji przed rozpoczęciem użytkowania systemu zabezpieczenia. Rewizja następuje, w co najkrótszym czasie po montażu. Do czasu przeprowadzenia wstępnej rewizji nie można użyć systemu.

Rewizja wstępna jest zawsze przeprowadzana przez osobę przeszkoloną przez producenta systemu z ważnym certyfikatem.

Regularna rewizja roczna

Norma EN 795 ponadto mówi, że konieczne jest sprawdzenie systemu zabezpieczenia każdy rok. Regularna kontrola jest przeprowadzana wyłącznie przez osobę przeszkoloną przez producenta systemu zabezpieczenia z ważnym certyfikatem. Jeśli okaże się, że od ostatniej kontroli upłynął 1 rok, konieczne jest dokonanie rewizji przed użyciem. W przeciwnym razie nie można użyć systemu zabezpieczenia.

Dobrze jest zamówić rewizję z większym wyprzedzeniem (najlepiej 1 miesiąc). Rewizjom podlega również wyposażenie ochrony osobistej, do którego mają również zastosowanie powyższe warunki.

W sprawie zamówień lub jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem: revize@roofix.cz