Projektowanie systemów zabezpieczenia przed upadkiem podlega normie ČSN 73 901 – projektowanie dachu – Postanowienia podstawowe

Co będzie potrzebne do wykonania projektu systemu zabezpieczenia przed upadkiem?

Rzut poziomy dachu
Przekrój (w tym złożenie pokrycia dachowego)
Widoki

Idealnie w formacie DWG

Kontakt w sprawie wyceny prac projektowych na info@roofix.cz