Dlaczego musi być na dachu?

Po pierwsze, jest to określone w normie EN 795. W drugim rzędzie na dachach znajdują się strefy ryzyka, w których ludzie nie mogą się poruszać bez zabezpieczenia. Są to szczególnie krawędzie dachu, świetliki i inne przejścia, gdzie istnieje ryzyko upadku. System zabezpieczający przed upadkiem służy do zabezpieczenia osób, które poruszają się po dachu i tym samym eliminuje możliwość upadku.

Potrzebujesz porady? Zapytaj nas na info@roofix.cz

Przy jakich czynnościach jest używany

Jak działa system zabezpieczenia przed upadkiem

System zabezpieczenia przed upadkiem składa się z nierdzewnych punktów kotwiących, które są przymocowane do powierzchni dachu i są używane do przytrzymywania liny typu “C” lub tylko punktowo typu “A”. Do tego urządzenia kotwiącego wykonuje się dodatkowe zakotwienia osób zgodnie z obowiązującymi normami, pozwalając im swobodnie poruszać się po dachu.

Przepisy

System ROOFIX jest zgodny z ČSN (Czeska Norma Państwowa) i przepisami. Projektując, produkując i montując, kierujemy się przede wszystkim ČSN EN 795: 2013. Ponadto również:

Jesteśmy certyfikowani przez Państwową Komisję

Oczywistością jest nie tylko przestrzeganie tych norm na początku współpracy, ale także w następnych latach, przy zapewnianiu regularnych rewizji wg przepisów.

Nie upadniesz z nami