BOZP2020-03-26T15:03:11+02:00

Proč musí být na střeše záchytný systém?

Potřeba záchytného systému vychází ze základních požadavků na stavby, které se definují zejména v § 8 písm. e) a § 55, odst. 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických náležitostech staveb, dále z §3 odst. 3 a 4 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v neposlední řádě ze zákona č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců

A teď jednoduše řečeno:

 • Zaměstnavatel je povinen zajistit svým zaměstnancům ochranu proti pádu ze střechy, použitím ochranné, případně záchytné konstrukce, nebo použitím OOPP proti pádu a to nejen po obvodu střechy, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů.

Roofix - záchytný systém

Příklady zabezpečení střechy

Revize záchytných systémů

Záchytný systém podléhá pravidelným ročním revizím. V případě, že není zařízení revidováno, není možné ho používat. Vstupní revize se provádí ihned po montáži a slouží jako uvedení zařízení do užívání. Následně by pak měly probíhat pravidelné roční kontroly.

V případě zájmu o spolupráci se nám ozvěte. Proškolíme Vás na provádění revizí záchytného systému Roofix. Na základě tohoto školení budete moci provádět kontrolu samostatně.

Školení je možné absolvovat v online podobě nebo u nás na centrále. Následně se školení zakončuje testem.

Ve školení se dozvíte:

 • Z čeho se systém skládá

 • Co vše je potřeba kontrolovat

 • Jak se vyplňují a zaznamenávají dané formuláře

 • Jaký je postup při nálezu neshody

 • Jak postupovat při revizi systému

Oslovte nás na e-mailu obchod@roofix.cz

Roofix - záchytný systém

Používání záchytného systému

Osoby používající záchytný systém by měli být proškoleni na jeho užívání. U nás je možné školení absolvovat v on-line podobě nebo osobně u nás na centrále či přímo na střeše.

Obsahem školení je:

 • Podmínky pro používání záchytného systému

 • Obecná pravidla

 • OOPP – osobní ochranné pracovní pomůcky

 • Dokumentace užívání

 • Pohyb na záchytném systému

 • Revize

Oslovte nás na e-mailu obchod@roofix.cz

BLOG

Když by Vás zajímaly bližší informace, stačí nás kontaktovat na e-mailu info@roofix.cz nebo nás kontaktujte pomocí formuláře.

Dotazy rádi zodpovíme. Popřípadě se u Vás zastaví náš obchodní zástupce